Aga og service

Som mange andre husholdningsapparater trenger også Aga rutinemessig service og vedlikehold for å sikre at den fortsetter å fungere trygt og effektivt.

Gass- og dieseldrevne Aga-komfyrer krever årlig service, mens 16-amperes elektriske modeller bør etterses hvert femte år.

Hovedskorsteinen bør feies årlig. Selv om noen av disse oppgavene uten problemer kan utføres av eieren, anbefaler vi at de fullstendige, periodiske servicene blir utført av en Aga-ingeniør.

Når ingeniøren kommer for å utføre service eller vedlikehold, må Aga-komfyren være kald, så husk å slå den av kvelden før. Det er ikke mulig å utføre service på en varm komfyr på en sikker måte.

Under servicen vil noen av oppgavene nedenfor bli utført, avhengig av modell og type brensel.

• Kontrollere at alle funksjonsmessige kontroller og komponenter fungerer som de skal.
• Teste sikkerhetsanordningene.
• Sjekke at brenselforbruk (olje) og gasstrykk er riktig.
• Rengjøre brennere og innsiden av røykkanaler.
• Inspisere/erstatte snorpakninger og tetninger.
• Justere funksjonen til isolerende lokk og dører.
• Kontrollere nivået og eventuelt fylle på isolasjon.
• Visuell sikkerhetskontroll av oljeledning og -tank.
• Kontrollere at gassen fungerer forsvarlig.
• Kontrollere tilstand og sikkerhet for elektriske kontakter og isolasjon.
• Kontrollere at røykrørsystemet og ventilasjonen fungerer.
• Rengjøre sirkuleringsvifter og/eller ventileringsvifter.

Du bestiller AGA-service på følgende nummer:

Tel: 00 47 22540030
Fax: 00 47 22540036
Ë-mail: postmaster@itadesign.no

Signup to our Newsletter X

To receive the latest news and promotions from AGA Rangemaster please enter your name, postcode and email address below.

First Name*
Surname*
Postcode*
Email address*
Confirm email address*
*Required Fields
Privacy and security policy