Aga lanserer ny modell med biologisk brensel

Aga lanserer ny modell med biologisk brensel

Aga-komfyren har selvsagt alltid vært et gjenvinningsprodukt. Det meste av alle Aga-komfyrer som blir produsert, er laget av materialer som tidligere er brukt til et annet formål. Store mengder kapital har vært brukt på å sikre at utslippene fra Aga-støperiet i Coalbrookdale - på det samme stedet der Abraham Derby startet den industrielle revolusjonen - er like rene som den luften du puster i.

Nå har Aga lansert en ny generasjon modeller som er klargjort for biobrensel. De grønne kundene trenger imidlertid ikke å vente på at disse brenseltypene skal bli allment tilgjengelige før de kan bruke Agaene - i mellomtiden kan komfyrene kjøres på diesel.

Straks det biologiske brenselet blir kommersielt tilgjengelig for allmennheten, trengs det bare en liten tilpasning av forbrenningsovnen. Grunnen til det er at det vil være umulig å forstå den nøyaktige sammensetningen av brenselet før det blir masseprodusert.

Strengt tatt er biologisk brensel alle typer brensel som er utvunnet av biomasse - nylig levende organismer eller deres metabolske biprodukter, for eksempel gjødsel fra kyr. Biobrensel er en fornybar energikilde, i motsetning til fossilt brensel som olje, kull og atombrensel. En definisjon av biologisk brensel er alle typer brensel som består av minst 80 volumprosent materialer som er utvunnet fra levende organismer som er høstet i løpet av de ti siste årene før fremstillingen av brenselet.

Kunder som kjøper en biobrenseltilpasset Aga, kan være trygge på at så snart det blir tilgang på biologisk brensel, kan Aga modifisere Aga-komfyrens forbrenningsovn og utføre andre mindre tilpasninger, slik at kundene kan være blant de første som bruker det nye brenselet i private boliger.

Aga-komfyren er kjent for sin lange levetid; den holder i årevis. Det er grunnen til at enkelte sier at en Aga varer hele livet. Og Aga-eiere har en riktig så velutviklet konkurranseånd når det gjelder alderen på komfyrene. Vanligvis vil folk kjøpe tre eller fire komfyrer i løpet av livet, men med Aga holder det med én.

Aga-komfyrens lange levetid er en stor fordel for miljøet, og i dagens bruk-og-kast-kultur er det vanskelig å forestille seg noe annet produkt som gir så mange år med feilfri bruk. I motsetning til andre typer komfyrer, er Aga bortimot fullstendig resirkulerbar. Du har neppe funnet noen Aga på søppelfyllinga.

Agas satsing på miljøet slutter imidlertid ikke der. Før det selges noen Aga, utføres det en befaring på stedet. En ingeniør fra Aga besøker den potensielle kundens bolig, og drøfter med vedkommende hvilken komfyr som vil passe best.

Aga samarbeider stadig oftere med kunder som ønsker å produsere sin egen strøm. Den kan komme fra vind, sol, vann og til og med jordvarme. Aga oppfordrer aktivt kundene til å ta kontakt med selskapet når det gjelder mikrokraftverkprosjekter som de vurderer å sette i gang med tanke på å drive Aga- eller Rayburn-komfyrer.

Signup to our Newsletter X

To receive the latest news and promotions from AGA Rangemaster please enter your name, postcode and email address below.

First Name*
Surname*
Postcode*
Email address*
Confirm email address*
*Required Fields
Privacy and security policy